Salgs- og brugsbetingelser

Der er indledningsvis hensigtsmæssigt at definere de udtryk, der anvendes i disse vilkår og betingelser.

 

LIMINATIV ARTIKEL

 

Kunde: enhver bruger af webstedet, som har en kundekonto på webstedet og/eller som køber et produkt via webstedet. Hver kunde er en bruger af webstedet.

 

Bestilling: Den proces, hvorved kunden vælger de produkter, som han/hun ønsker at købe på webstedet. Ordren er færdiggjort, når kunden har valgt de produkter, som han/hun ønsker at få leveret, samt leveringsmulighederne, og når han/hun har afsluttet betalingen for disse produkter.

 

Produkt: betyder ethvert produkt, som en bruger kan se eller købe på webstedet. Dette kan være et produkt, der findes på webstedet og endnu ikke er købt af brugeren, eller et produkt, der findes (eller ikke findes) på webstedet og er købt af brugeren.

 

Bruger: enhver person, der har adgang til webstedet, uanset om vedkommende er kunde eller ej.

 

Site: webside https://notica-world.com/ og alle relaterede websider

 

ARTIKEL 1 - FORMÅL OG OMRÅDE AF T&C

 

1) Formålet med disse vilkår og betingelser er at definere de betingelser, under hvilke brugerne kan få adgang til eller bruge webstedet.

 

2) Parterne er bundet af alle de vilkår, betingelser og politikker, der er beskrevet heri, samt eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, der henvises til i disse vilkår og betingelser.

 

3) Ved besøg på enhver del af dette websted og/eller køb af et produkt accepterer hver bruger uden begrænsning eller forbehold at overholde disse T&C.

 

4) Disse betingelser meddeles til brugerne med henblik på accept forud for enhver bestilling på webstedet. Disse vilkår og betingelser skal betragtes som et tilbud, hvis accept er begrænset til de strenge vilkår, betingelser og politikker, der er anført i 2) i dette afsnit.

 

5) Alle nye værktøjer, funktioner, produkter og tjenester, der tilføjes efter datoen for offentliggørelse af disse vilkår og betingelser, vil også være omfattet af disse vilkår og betingelser.

 

ARTIKEL 2 - Gældende version af vilkår og betingelser

 

1) Den gældende version af vilkår og betingelser er den seneste version, der er tilgængelig på webstedet.

 

2) notica kan til enhver tid og uden varsel opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår og betingelser for at tage hensyn til administrative påbud eller henstillinger samt til enhver juridisk, retsvidenskabelig og/eller teknisk udvikling. Når kunden udfylder en ny ordre, accepterer kunden de gældende generelle forretningsbetingelser på datoen for den pågældende ordre. Det er den enkelte brugers ansvar regelmæssigt at læse opdateringer af disse betingelser.

 

3) Brugerens adgang til webstedet og/eller brugerens brug af enhver funktion på dette websted, efter at brugeren har offentliggjort eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser, udgør brugerens accept af sådanne nye vilkår og betingelser. Hvis en bruger ikke accepterer betingelserne eller senere ændringer heraf, er det brugerens ansvar at afstå fra enhver brug af webstedet.

 

ARTIKEL 3 - BRUGERBETINGELSER FOR SIDEN

 

1) Webstedet er hostet på Shopify.Inc, leverandør af den digitale e-handelsplatform, der gør det muligt for notica at præsentere og sælge sine produkter og tjenester.

 

2) Ved at acceptere disse vilkår og betingelser erklærer brugeren udtrykkeligt, at han eller hun er myndig i det land, den stat eller den provins, hvor han eller hun er bosat, og at han eller hun har givet sit samtykke til, at enhver person under myndighedsalderen kan bruge webstedet på hans eller hendes regning.

 

3) Hvis brugeren er en juridisk person, skal denne være behørigt repræsenteret på de betingelser, der er fastsat i loven, hvilket brugeren udtrykkeligt anerkender og accepterer.

 

4) Brugeren accepterer ikke at bruge produkterne eller tjenesterne på dette websted til ulovlige eller uautoriserede formål.

 

5) Brugeren forpligter sig til ikke at bringe webstedets korrekte funktion i fare ved brug af computerfaciliteter såsom orme, vira eller anden computerkode eller -proces af en art, der er skadelig for webstedet.

 

6) Tjenesten på webstedet, dens drift og enhver del eller ethvert indhold af tjenesten på webstedet kan til enhver tid afbrydes af notica, og uden forudgående varsel eller anden forudgående information til brugeren. notica er ikke ansvarlig for suspension eller afbrydelse af tjenesten, nogen del af tjenesten på webstedet eller driften af denne.

 

ARTIKEL 4 - ALMINDELIGE BETINGELSER

 

1) notica forbeholder sig ret til at nægte enhver person adgang til tjenesterne til enhver tid og af enhver grund. Desuden forbeholder notica sig ret til at begrænse salget af produkterne eller tjenesterne i ethvert geografisk område eller jurisdiktion.

 

2) notica forbeholder sig retten til at begrænse mængderne af ethvert produkt eller enhver tjeneste, som tilbydes.

 

3) Brugeren anerkender og accepterer, at alle produktbeskrivelser og priser kan ændres til enhver tid uden varsel efter notica.

 

4) notica forbeholder sig ret til at ophøre med at tilbyde et Produkt til enhver tid uden varsel, på notica.

 

5) notica anerkender, at ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse, der gives på dets websted, er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.

 

ARTIKEL 5 - PRÆMIER

 

1) Brugeren anerkender og accepterer, at prisen på produkterne kan ændres uden varsel. Sådanne ændringer kan navnlig forekomme som følge af udsving i råvarepriser, logistikomkostninger eller af andre årsager. SAS LEKOS er ikke ansvarlig for konsekvenserne af sådanne prisændringer.

 

2) Priserne på de produkter, der anvendes til kunden, skal svare til de priser, der vises på webstedet på tidspunktet for hans bestilling.

 

3)

For produkter, der sendes uden for EU på anmodning fra kunderne, er priserne på produkter, der sælges via webstederne, angivet i euro eksklusive skatter og afgifter (eksklusive moms og told), medmindre andet er angivet. De er præcist angivet på de sider, der beskriver produkterne. De er også angivet i euro uden moms (eksklusive moms og told), medmindre andet er angivet på produkternes ordreside, og eksklusive specifikke forsendelsesomkostninger.

 

Produktpriserne omfatter ikke importmoms, importafgifter eller told, som skal betales yderligere og udelukkende pålægges kunden, der er ansvarlig for disse afgifter som modtager af produktet.

 

Priserne på produktet/produkterne omfatter ikke omkostninger til pakning, indpakning, forsendelse, transport, forsikring og levering af produktet/produkterne til leveringsadressen.

 

For alle produkter, der sendes uden for Den Europæiske Union og/eller franske oversøiske departementer og territorier, beregnes prisen uden afgifter automatisk på fakturaen. Der kan i visse tilfælde betales told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statsskatter. Selskabet har ingen kontrol over disse forpligtelser og beløb.

 

4) Betaling af skatter

 

Kunden er alene ansvarlig for processen med at deklarere og betale importmoms ved fortoldning af produktet. Kunden kan blive pålagt at betale importmoms. I det omfang denne afgift ikke påhviler sælgeren, er sælgeren ikke ansvarlig for tilbagebetaling af denne afgift.

 

For alle produkter, der sendes uden for Den Europæiske Union og/eller franske oversøiske departementer og territorier, beregnes prisen eksklusive moms automatisk på fakturaen. Der kan i visse tilfælde betales told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statsskatter. Selskabet har ingen kontrol over disse forpligtelser og beløb.

 

De skal afholdes af kunden og er kundens ansvar (erklæringer, betaling til de relevante myndigheder osv.). I denne henseende opfordrer sælgeren kunden til at forhøre sig om disse aspekter hos de relevante lokale myndigheder.

 

 

ARTIKEL 6 - FORTÆLLING AF ARTIKLER

 

1) Brugeren erklærer, at han/hun er bekendt med, at der findes fotografier af produkterne på webstedet, og at de giver mulighed for en så tydelig visning som muligt af produkternes udseende, især med hensyn til deres farve.

 

2) Brugeren anerkender, at notica ikke kan garantere, at produkterne vil være nøjagtigt identiske med fotografierne, især på grund af de tekniske begrænsninger, der er forbundet med at gøre fotografierne tilgængelige på webstedet, eller på grund af de eksisterende forskelle mellem skærmene på brugernes elektroniske enheder.

 

3) Brugeren anerkender og accepterer, at notica ikke garanterer, at kvaliteten af produkter, tjenester og oplysninger vil leve op til Brugerens forventninger, og at notica heller ikke garanterer, at eventuelle fejl i tjenesten eller driften af webstedet vil blive rettet øjeblikkeligt og systematisk af notica.

 

4) Brugeren anerkender og accepterer, at webstedet kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser hos vores leverandører, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, leveringstider og produkttilgængelighed. notica forbeholder sig ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder og udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger på webstedet er unøjagtige, til enhver tid uden varsel, herunder efter en ordre afgivet af en kunde.

 

5) Brugeren anerkender og accepterer, at notica ikke er forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på webstedet eller et tilknyttet websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, undtagen hvor præciseringer er påkrævet i henhold til lovgivningen.

 

6) Brugeren erklærer, at han/hun er fuldt ud bekendt med bestemmelserne i denne artikel, og accepterer derfor ikke at holde notica ansvarlig i denne henseende, undtagen i henhold til lovgivningen.

 

ARTIKEL 7 - VALGVÆRKTØJER

 

1) notica tager sig den frihed at give adgang i visse tilfælde til tredjepartsværktøjer, som den ikke har nogen overvågning, kontrol eller indflydelse på, hvilket brugeren anerkender.

 

2) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige", uden nogen form for garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art, og uden at der kræves nogen godkendelse af brugeren.

 

3) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at brugen af de valgfrie værktøjer på webstedet sker på brugerens egen risiko og efter eget skøn. notica anbefaler, at brugeren konsulterer de vilkår og betingelser, som sådanne værktøjer er underlagt af de(n) relevante tredjepartsudbyder(e).

 

4) Brugeren erklærer, at han/hun er fuldt ud bekendt med bestemmelserne i denne artikel, og accepterer derfor ikke at holde notica ansvarlig i denne henseende, som følge af eller relateret til brugen af disse valgfrie tredjepartsværktøjer, undtagen i henhold til lovgivningen.

 

ARTIKEL 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

 

1) Brugeren anerkender, at visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via webstedet, kan indeholde elementer fra tredjeparter.

 

2) Brugeren anerkender, at tredjepartslinks på dette websted kan omdirigere brugeren til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet notica. notica er ikke forpligtet til at gennemgå eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden af disse websteder, og garanterer ikke og påtager sig intet ansvar for indhold, websteder, produkter, tjenester eller andre elementer, der er tilgængelige på eller fra disse tredjeparts websteder.

 

3) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica ikke er ansvarlig for nogen skade i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der udføres i forbindelse med sådanne tredjepartswebsteder.

 

4) notica advarer brugeren om, at det er brugerens ansvar at læse og forstå tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt, før han/hun indgår i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende sådanne tredjeparters produkter skal indgives til disse tredjeparter.

 

ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FORSLAG OG ANDRE BRUGERFORSLAG

 

1) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at hvis brugeren indsender til notica eller om notica eller om notica specifikt indhold eller kommunikerer kreative idéer, forslag, forslag, planer og/eller andre ting til forbedring af notica, uanset om det er online, pr. e-mail, pr. post eller på anden måde, herunder ved at skrive kommentarer på webstedet, notica forbeholder sig ret til når som helst og uden begrænsning at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge alt sådant notica kommentarmateriale i alle medier.

 

2) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica ikke er forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af sådanne kommentarer (2) at betale kompensation eller vederlag til nogen for sådanne kommentarer (3) at reagere på eller sikre offentliggørelsen af sådanne kommentarer.

 

3) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica har beføjelse, men ikke pligt til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som notica kommunikeres eller offentliggøres på webstedet, og som notica har beføjelse, men ikke pligt til at overvåge, redigere eller fjerne: 400;"> mener, efter eget skøn, at det er ulovligt, stødende, truende, krænkende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt, vulgært eller på anden måde anstødeligt, eller at det krænker intellektuel ejendom eller disse vilkår og betingelser.

 

4) Brugeren accepterer at skrive respektfulde og høflige kommentarer, der ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder.

 

5) Brugeren accepterer at skrive kommentarer og kommunikere med notica uden at bruge en falsk e-mailadresse og/eller foregive at være en person, de ikke er, og/eller forsøge at vildlede notica personale og/eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af deres kommentarer.

 

6) Brugeren anerkender, at han/hun er fuldt ud ansvarlig for alle kommentarer, han/hun poster, deres konsekvenser og deres nøjagtighed. notica påtager sig intet ansvar for eventuelle kommentarer, som brugeren poster.

 

ARTIKEL 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

 

Indgivelsen af brugerens personlige oplysninger er underlagt notica Databeskyttelsespolitik, der findes på følgende ARTIKEL 11 - Nøjagtighed af fakturerings- og kontooplysninger

 

1) Kunden forpligter sig til og accepterer udtrykkeligt at give alle Ordre- og kontooplysninger, der er opdaterede, fuldstændige, udtømmende, nøjagtige og sandfærdige i forbindelse med alle Ordrer afgivet på Webstedet.

 

2) Kunden forpligter sig til og accepterer udtrykkeligt at holde alle oplysninger vedrørende sin konto ajour, især sin e-mailadresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, for at den afgivne ordre kan udføres korrekt. notica er ikke ansvarlig i denne henseende.

 

3) notica forbeholder sig ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter eget skøn kan se ud til at være fra forhandlere, forhandlere eller distributører.

 

ARTIKEL 12 - FORBUDT ANVENDELSE

 

Brugeren accepterer og forpligter sig udtrykkeligt til ikke at bruge webstedet eller dets indhold til ulovlige formål eller til at tilskynde tredjemand til at udføre ulovlige handlinger eller til at krænke eller overtræde notica samt tredjeparters oplysninger, eller for at indsende falske, vildledende og/eller ærekrænkende oplysninger til offentligheden eller for at indsamle eller spore andres personlige oplysninger eller for at spamme, phish, kapre et domæne, afpresse oplysninger, gennemse, udforske eller scanne internettet eller for at krænke eller omgå webstedets sikkerhedsforanstaltninger.

 

ARTIKEL 13 - BESTILLING

 

1) Brugeren kan gennemse webstedet uden nogen forpligtelse til at købe. For at afgive en ordre skal produkterne vælges af kunden, som lægger dem i sin kurv. Det er ikke nødvendigt at oprette en personlig konto på webstedet for at afgive en ordre.

 

2) Når ordren er blevet afsluttet, bekræftes accepten af notica ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved bestillingen. Ordren er afsluttet, når kunden har betalt hele beløbet, og betalingen er modtaget af notica.

 

3) Kunden anerkender og accepterer udtrykkeligt, at en ordre, der er blevet færdiggjort og er ved at blive afsendt, ikke kan annulleres.

 

4) Når ordren er afsluttet, forpligter notica sig til, at der automatisk sendes et sporingsnummer til kunden på den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved oprettelsen af en konto på webstedet eller som han har angivet ved bestillingen af ordren. Kunden skal registrere dette sporingsnummer og, hvis han/hun ikke modtager det, kontrollere spam og/eller filtre i sin e-mail-boks. Kunden anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica ikke er ansvarlig for Kundens tab, fejlregistrering eller manglende omhyggelig sporing af trackingnummeret.

 

5) Når ordren er færdiggjort, sendes produkterne inden for 3 til 5 arbejdsdage. Kunden anerkender og accepterer udtrykkeligt, at denne periode kan blive forlænget som følge af force majeure som defineret i fransk retspraksis og den civile lovbog, eller som følge af enhver anden begivenhed, som ikke med rimelighed var inden for notica.

 

6) notica forpligter sig til at honorere validerede Ordrer inden for rammerne af de tilgængelige lagre hos vores leverandører. Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica forbeholder sig ret til at afvise enhver ordre afgivet af en bruger i tilfælde af lagermangel eller på grund af force majeure som defineret i fransk retspraksis og den civile lovbog, eller på grund af enhver anden begivenhed, som ikke med rimelighed var inden for notica, herunder den overdrevne og pludselige stigning i notica's restordre med hensyn til et eller flere produkter.

 

7) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica forbeholder sig retten til efter eget skøn at reducere eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Sådanne begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller fra den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der anvender den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse.

 

8) I tilfælde af ændring eller annullering af en ordre skal notica underrette kunden ved at kontakte kunden via e-mail og/eller telefon, som kunden har oplyst, og/eller ved at sende en mail til faktureringsadressen.

 

ARTIKEL 14 - LEVERING, BYTTE, RETURNERING

 

1) Leveringsomkostningerne vises for kunden på bestillingstidspunktet. Sidstnævnte skal acceptere dem på tidspunktet for valideringen af denne ordre.

 

2) Kunden anerkender og accepterer udtrykkeligt, at leveringsomkostningerne er afhængige af det område, hvor den adresse, hvor produktet modtages, er beliggende.

 

3) notica anvender eksterne tjenesteudbydere (transportører, posttjenester, forskellige logistik- og leveringstjenesteudbydere...) til forsendelse og levering af produkterne, er afhængig af disse tredjeparter og er helt afhængig af disse tjenesteudbydere. Brugeren anerkender og accepterer derfor udtrykkeligt, at de forsendelses- og leveringstider, der er angivet på webstedet og i disse vilkår og betingelser, kan blive forlænget på grund af disse tredjepartsleverandører, uden at notica er ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen og alle de konsekvenser, der kan opstå.

 

4) I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.221-28 i den franske forbrugerlovgivning anerkender og accepterer kunden udtrykkeligt, at produkterne ikke kan gøres til genstand for en anmodning om ombytning eller tilbagebetaling, medmindre de leverede produkter er defekte i henhold til den franske civillovgivning, dvs. hvis de ikke giver den sikkerhed, som en almindelig person med rette kan forvente. I sidstnævnte tilfælde skal kunden hurtigst muligt forelægge notica alle beviser for sikkerhedsbristen ved det produkt, som kunden leverer, i mangel af hvilke notica ikke vil foretage nogen ombytning eller tilbagebetaling, hvilket kunden udtrykkeligt anerkender og accepterer.

 

5) Levering af produkterne sker inden for 2 til 10 arbejdsdage, efter at produktet er afsendt. Kunden informeres om, at produkterne i gennemsnit leveres inden for 4 arbejdsdage efter afsendelse af produktet.

 

6) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at en kortvarig lagermangel, som skyldes stor efterspørgsel, kan forsinke forsendelsen af produkterne og forlænge forsendelsestiden fra 1 til 6 arbejdsdage.

 

ARTIKEL 15 - BEGRÆNSNING AF ANSVARETHED OG RETLIGE GARANTIER

 

1) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica i henhold til forpligtelserne i disse betingelser for levering af varer og tjenesteydelser ikke pådrages i tilfælde af, at den manglende opfyldelse af forpligtelserne kan tilskrives en tredjemands handling, selv om det er en forudsigelig omstændighed, en fejl begået af kunden, eller en force majeure-hændelse som defineret i fransk retspraksis og den civile lovbog, eller enhver anden begivenhed, som ikke med rimelighed var under notica.

 

2) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at notica  ikke er ansvarlig for skader af nogen art, der navnlig skyldes brugen af webstedet eller bestilling af produkter. Dette kan navnlig omfatte skader som følge af afbrydelse af webstedets service eller langsommelighed eller brud på sikkerhed og databeskyttelse eller fejl på webstedet eller skader på brugerens og/eller kundens omdømme og image som følge af ovennævnte fejl. notica kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for afbrydelser af hele eller dele af webstedet uanset årsagen, varigheden eller hyppigheden af sådanne afbrydelser.

 

3) Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at brugen af eller manglende evne til at bruge webstedet sker på eget ansvar. Webstedet stilles til rådighed for brugeren "som det er", og produkterne og tjenesterne stilles til rådighed "som de er" og "som de er tilgængelige" til brug for brugeren.

 

4) notica, dets direktører, officerer, medarbejdere, søsterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere er ikke ansvarlige for nogen form for skade, tab, krav eller skade af nogen art, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste, indtægter, besparelser, data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om der er tale om kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, som følge af en brugers brug af en tjeneste eller et produkt fra tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader af enhver art, der opstår som følge af brugen af tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selv om du er blevet underrettet om muligheden for deres forekomst. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, vil notica ansvaret være begrænset i det omfang, det er tilladt ved lov.

 

5) I overensstemmelse med bestemmelserne i forbrugerlovgivningen har kunden en frist på 14 fridage til at udøve sin fortrydelsesret uden at skulle begrunde sin beslutning eller betale nogen form for bøder, med undtagelse af omkostningerne ved returnering. Fortrydelsesretten kan kun udøves, hvis produkterne ikke er blevet pakket ud, åbnet, beskadiget eller brugt af kunden, i modsat fald kan produkterne ikke returneres.

 

6) Fristen løber fra den dag, hvor kunden modtager varen. Kunden skal kontakte noticapå kontakt@notica-world.com hurtigst muligt for at informere ham/hende om udøvelsen af hans/hendes fortrydelsesret.

 

7) I tilfælde af en vellykket fortrydelse fra Kundens side, forpligter notica  sig til at tilbagebetale Kunden alle beløb, der er modtaget i forbindelse med Kundens ordre, inden for 14 dage efter at notica.

 

8) Hvis notica konstaterer, at det af kunden returnerede produkt er beskadiget, slidt eller i en stand, der ikke svarer til den, der var ved forsendelsen, refunderer notica ikke beløbet. Denne regel gælder også i tilfælde af manglende etiketter eller originalemballage.

 

9) notica  er ansvarlig for produkternes overensstemmelse på leveringstidspunktet, og kunden kan gøre indsigelse mod manglende overensstemmelse af det leverede produkt i henhold til artikel L.217-5 i forbrugerlovgivningen.

 

10) Kunden har en periode på 2 år fra leveringen af Produktet til at rapportere enhver manglende overensstemmelse til notica, og til at vælge, om produktet skal repareres eller udskiftes. I overensstemmelse med artikel L.217-8 i den franske forbrugerlovgivning forbeholder notica  sig ret til ikke at følge Kundens valg, hvis det medfører en omkostning, der er åbenbart uforholdsmæssig i forhold til den anden metode, under hensyntagen til Produktets værdi eller betydningen af den defekt, som Produktet frembyder.

 

11) notica garanterer Kunden for skjulte fejl ved Produktet i overensstemmelse med artikel 1641 i den civile lovbog.

 

12) Kundens garanti er udtrykkeligt udelukket i tilfælde af forringelse eller nedbrydning af produktet som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med dets formål, eller som skyldes kunden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, manglende overholdelse af forholdsreglerne for brug af produktet, såsom usædvanlig håndtering eller manglende omhu i forbindelse med korrekt brug af produktet af kunden eller en tredjepart, transport af produktet eller eksponering for stoffer, der er uforenelige med brugen af produktet, ændring, håndtering eller tilpasning af produktet af kunden eller en tredjepart.

 

13) Garantien er udtrykkeligt udelukket i tilfælde af, at produktet returneres af kunden i en anden stand end den, hvori produktet blev leveret til kunden. Garantien gælder kun, hvis produktet returneres med den originale emballage, tilbehør, brugsanvisninger, etiketter og alle andre elementer, der var til stede, da produktet blev leveret.

 

ARTIKEL 16 - FRIVILLIGHED

 

Brugeren accepterer udtrykkeligt at skadesløsholde, forsvare og holde notica samt dets moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, agenter, direktører, licensgivere, entreprenører, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, fra ethvert krav eller krav, herunder (rimelige) advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af Brugerens brud på disse T&C'er eller de dokumenter, der henvises til heri.

 

ARTIKEL 17 - UTROLIGHED

 

Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse anses for at være adskilt fra de resterende bestemmelser i disse betingelser, som fortsat er gyldige og kan håndhæves. En sådan afbrydelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 

ARTIKEL 18 - OPHØR

 

De forpligtelser og det ansvar, som parterne har påtaget sig før datoen for opsigelsen af disse vilkår og betingelser, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål.

 

Disse vilkår og betingelser er gældende, medmindre og indtil de opsiges. Brugeren kan til enhver tid opsige disse vilkår og betingelser ved at meddele notica, at han/hun ikke længere ønsker at bruge notica's tjenester eller dets websted.

Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at hvis det ikke lykkes, eller hvis notica har mistanke om, at Brugeren ikke har været i stand til at overholde vilkårene og betingelserne i disse Vilkår og betingelser, vil notica erobre, at hvis det ikke lykkes, eller hvis notica kan opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og i så fald forbliver brugeren ansvarlig for alle beløb frem til (og med) opsigelsesdatoen og/eller får sin adgang til notica og/eller webstedet nægtet (eller en del heraf).

 

ARTIKEL 19 - IKKE-VAIVER

 

Den manglende udøvelse af notica af sine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser skal på ingen måde opfattes som et afkald på sådanne rettigheder.

 

En eventuel tvetydighed i fortolkningen af disse vilkår og betingelser skal ikke fortolkes til skade for den part, der har skrevet dem.

 

ARTIKEL 20 - ANVENDELIG LOV

 

Disse vilkår og betingelser samt enhver separat aftale, hvorigennem notica leverer tjenester, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med fransk lovgivning, hvilket brugeren udtrykkeligt anerkender og accepterer.

 

ARTIKEL 21 - KORDINATER

 

Brugere kan stille spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser på følgende e-mailadresse:kontakt@notica-world.com

 

ARTIKEL 22 - RET TIL AT TRÆDE TILBAGE

 

Anvendelse af fortrydelsesretten

 

I overensstemmelse med bestemmelserne i forbrugerlovgivningen har køberen en frist på 14 dage fra leveringsdatoen for sin ordre til at returnere enhver vare, der ikke passer ham, og anmode om ombytning eller tilbagebetaling uden straf, med undtagelse af returomkostningerne, som fortsat skal betales af køberen.

 

Returneringer skal ske i original stand og komplet (emballage, tilbehør, instruktioner...), så de kan sælges igen i ny stand, ledsaget af købsfakturaen.

Beskadigede, snavsede eller ufuldstændige produkter kan ikke returneres.

 

Bortfaldsretten kan udøves online ved hjælp af den fortrydelsesformular, der findes på dette websted. I så fald sendes der straks en kvittering for modtagelsen på et varigt medium til køberen. Enhver anden form for tilbagekaldelseserklæring kan accepteres. Den skal være utvetydig og give udtryk for ønsket om at træde tilbage.

 

Hvis fortrydelsesretten udøves inden for ovennævnte periode, refunderes prisen for det/de købte produkt(er) og leveringsomkostningerne.

 

Returomkostningerne er købers ansvar.

 

Ombytning (med forbehold af tilgængelighed) eller tilbagebetaling sker inden for 5 dage og senest 14 dage efter sælgerens modtagelse af de produkter, som køberen har returneret på de ovenfor anførte betingelser.

 

Undtagelser

I henhold til artikel L221-28 i forbrugerlovgivningen kan fortrydelsesretten ikke udøves i forbindelse med aftaler:

- for levering af varer, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden;

- levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller klart personliggjort;

- levering af varer, der kan forringes eller forfalde hurtigt;

- levering af varer, som forbrugeren har åbnet forseglingen af efter leveringen, og som ikke kan returneres af hygiejnemæssige eller sundhedsmæssige årsager;

- levering af varer, som efter levering og efter deres art er uadskilleligt blandet med andre varer;

- levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis levering er forsinket mere end tredive dage, og hvis værdi, der er aftalt ved aftalens indgåelse, afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på;

- vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der skal udføres akut i forbrugerens hjem og som forbrugeren udtrykkeligt har anmodet om, inden for rammerne af reservedele og arbejde, der er strengt nødvendigt for at imødegå nødsituationen;

- levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware, når forbrugeren har fjernet forseglingen efter levering;

- levering af en avis, et tidsskrift eller et tidsskrift, bortset fra abonnementskontrakter på sådanne publikationer;

- levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, og hvis opfyldelse er påbegyndt, efter at forbrugeren har givet sit forudgående udtrykkelige samtykke og udtrykkeligt givet afkald på sin fortrydelsesret.