Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af dine personlige data har højeste prioritet, og derfor bruger vi kun dine data i nøje overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesprincipper. Fra den 25. maj 2018 gælder bestemmelserne i EU's generelle forordning om databeskyttelse (i det følgende benævnt GDPR) i hele Europa. Fra i dag vil vi gerne informere dig detaljeret om, hvordan

Beskyttelse af dine personlige data har højeste prioritet, og derfor bruger vi kun dine data i nøje overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesprincipper. Fra den 25. maj 2018 gælder bestemmelserne i EU's generelle forordning om databeskyttelse (i det følgende benævnt GDPR) i hele Europa. Fra i dag vil vi gerne informere dig detaljeret om, hvordan Notica behandler personoplysninger i overensstemmelse med den nævnte nye forordning (jf. artikel 13 ff. i GDPR). Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, kan du til enhver tid kontakte os på nedenstående e-mailadresse.

1. Oversigt

De følgende databeskyttelsesbestemmelser informerer dig om typen og omfanget af behandlingen af personlige data af herefter "Notica", "vi", "os" eller "vores". Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere dig. Din brug af vores applikationer, produkter, tjenester, teknologier eller funktioner og eventuelle tilknyttede sider, applikationer og tjenester (samlet benævnt "tilbud") er underlagt denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Med en ny registrering og/eller via en passende forklaring til eksisterende kunder bekræfter du dit samtykke til denne privatlivspolitik og giver udtrykkeligt samtykke til behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet heri.

 

Den behandling af data, som Notica foretager, kan inddeles i to kategorier :

 • Alle data, der er nødvendige for udførelsen af en kontraktmed Notica vil blive behandlet med henblik på at udføre kontrakten og/eller forberede kontrakten. Hvis eksterne tjenesteudbydere også er involveret i behandlingen af kontrakten, f.eks. udbydere af betalingstjenester, optimeringstjenester, hostingudbydere osv., vil dine oplysninger blive videregivet til dem i det omfang, det er nødvendigt.
 • Når du når du benytter dig af vores tilbud, udveksles der forskellige oplysninger mellem din terminal og vores server eller serveren for de tjenester, som vi bruger. Dette kan også omfatte personoplysninger. De oplysninger, der indsamles på denne måde, bruges bl.a. til yderligere at optimere vores tilbud.

I henhold til kravene i GDPR har du forskellige rettigheder som du kan gøre gældende over for os. Dette omfatter retten til at trække dit samtykketil enhver tid at trække dit samtykke tilbage med hensyn til behandlingen af udvalgte data, især behandlingen af data til reklameformål. Muligheden for at trække dit samtykkeer altid fremhævet på en typografisk måde. Yderligere oplysninger om dine rettigheder findes nedenfor i et yderligere afsnit og i de respektive beskrivelser af de enkelte databehandlinger.

 

Vores tilbud gælder kun for personer, der er fyldt 16 år. Hvis du endnu ikke har nået den nævnte minimumsalder, må du kun bruge vores tilbud, hvis og i det omfang dine forældre udtrykkeligt har givet deres samtykke, og du har givet os tilstrækkeligt bevis for et sådant samtykke.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, kan du til enhver tid kontakte: kontakt@notica-world.com

.

2. Navn og kontaktoplysninger på virksomhedens dataansvarlige og databeskyttelsesansvarlige

Denne fortrolighedspolitik gælder for Notica som dataansvarlig i henhold til GDPR for følgende tilbud: www.notica-world.com .

 1. Opgaver for databehandling, retsgrundlag og legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger, og kategorier af modtagere.

3.1 ANVENDELSE AF VORES TILBUD

Når du benytter dig af vores tilbud, især vores websted eller applikation, sendes der automatisk oplysninger til vores servere af den applikation eller browser, der anvendes på din terminal, og de lagres midlertidigt i en logfil. Følgende oplysninger registreres uden din indgriben og gemmes i logfilen, indtil de slettes automatisk eller manuelt:

 • IP-adressen på den anvendte enhed,
 • dato og klokkeslæt for adgangen,
 • navnet og URL-adressen på den fil, der blev tilgået, det websted/program, hvorfra adgangen fandt sted (referrer URL),
 • den unikke identifikator for den browser, du bruger,
 • navnet på din internetudbyder.

Den behandling af ovennævnte dataudføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse udspringer af de formål med dataindsamling, der er anført nedenfor. Her vil vi gerne påpege, at de indsamlede data ikke gør det muligt for os at identificere dig personligt eller at drage nogen konklusioner om dig. Vi bruger IP-adressen på din terminal og de andre data, der er anført ovenfor, til følgende formål:

 • garanterer korrekt oprettelse af en forbindelse,
 • Garanterer komfortabel brug af vores tilbud,
 • vurderer systemets sikkerhed og stabilitet og,
 • udføre andre administrative opgaver.

Dataene opbevares i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder og slettes derefter automatisk. Derudover bruger vi som en del af vores tilbud cookies, sporingsværktøjer, målretningsprocedurer og grænseflader til andre tjenester, f.eks. til sociale medieplatforme, betalingstjenester eller udbydere af app-butikker. De nøjagtige procedurer og hvordan dine oplysninger anvendes til sådanne formål forklares nærmere i afsnit 4 nedenfor.

3.2 KONKLUSION, udførelse eller opsigelse af en kontrakt

Databehandling ved kontraktens indgåelse

 

Vi definerer vores tjenester som personlig sundhedssporingsteknologi: Vores teknologi giver en række oplysninger om dit helbred og velbefindende baseret på dine målinger og data.

 

I en sådan sammenhæng behandler vi data, der er nødvendige for indgåelse, opfyldelse eller ophævelse af en kontrakt. Disse data skal navnlig omfatte:

 • emailadresse,
 • for- og efternavn, hvis det er relevant,
 • fakturerings- og betalingsoplysninger,
 • Data, som du har indtastet og genereret ved brug af vores tilbud, såsom køn, alder og højde, vægt osv.

Det anvendte retsgrundlag er art. 6, stk. 1, litra a) og b), i databeskyttelsesforordningen og artikel 9, stk. 2, litra a), i databeskyttelsesforordningen. I det omfang vi ikke bruger dine kontaktoplysninger til kundesupport (se nærmere i afsnit 3.3.), gemmer vi de data, der er indsamlet til brug for afvikling af kontrakten, indtil kontrakten udløber eller indtil udløbet af eventuelle kontraktmæssige garanti- og garantikrav. Efter udløbet af den nævnte periode opbevarer vi de personoplysninger, der kræves i henhold til loven, i den foreskrevne lovbestemte periode. I en sådan periode (normalt seks til ti år fra kontraktens indgåelse) vil oplysningerne kun blive genbehandlet i tilfælde af en revision fra skattemyndighedernes side.

3.3. DATABEHANDLING TIL KUNDESUPPORT ELLER KUNDESERVICE

3.3.3.1. Informative formål

 

Såfremt du har tilmeldt dig vores tilbud, vil vi vejlede dig som en eksisterende kunde. I sådanne tilfælde behandler vi dine datafor at sende dig information, f.eks. om nye, udvidede eller forbedrede funktioner, produkter og tjenester.

3.3.2. Målrettet reklame

For at sikre, at du kun modtager oplysninger, der er beregnet til at være af interesse for dig, kategoriserer og udfylder vi din kundeprofilmed andre oplysninger. Vi bruger statistiske oplysninger samt oplysninger om dig (f.eks. referencedata eller grundlæggende data fra din kundeprofil). Målet er at optimere vores tilbud i overensstemmelse med dine faktiske eller formodede personlige interesser og/eller behov og at give dig passende anbefalinger, så du ikke keder dig med unødvendige kampagner.

 

Det juridiske grundlag for ovennævnte behandlinger er artikel 6, stk. 1, litra b) og f), i databeskyttelsesforordningen og artikel 9, stk. 2, litra a), i databeskyttelsesforordningen. Behandling af eksisterende kundeoplysninger til reklameformål anses for at være en anerkendt legitim interesse i overensstemmelse med betragtning 47 i RGPD.

 

3.3.3.3. Kundesupport

 

Gorgias

 

Vi bruger Gorgias' billetsystem, 768 Harrison St, San Francisco, CA 94107, USA ("Gorgias") til at behandle service, support og andre anmodninger fra brugere på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Hvis du sender en supportanmodning via en af vores kanaler (f.eks. vores kontaktformular, live chat, e-mail osv.), vil følgende data (afhængigt af indholdet og den valgte kontaktkanal) blive behandlet via Gorgias' servere:

 • de data, du har indtastet,
 • Dit navn,
 • din e-mail-adresse,
 • Dine browseroplysninger,
 • Din IP-adresse.

Mere oplysninger om Gorgias' databehandling kan findes i Gorgias' privatlivspolitik, der findes på : https://www.gorgias.io/privacy/gdpr. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte Gorgias' databeskyttelsesansvarlige direkte på support@gorgias.io.

 

3.3.3.4. Afsendelse af nyhedsbrevet

 

Vi tilbyder interesserede kunder mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev. For at sikre, at den indtastede e-mailadresse rent faktisk er forbundet med den interesserede kunde, anvender vi dobbelt opt-in-proceduren: Når du har indtastet din e-mailadresse i registreringsfeltet, sender vi dig et bekræftelseslink. Først når du klikker på dette bekræftelseslink, vil din e-mailadresse blive tilføjet til vores mailingliste. Vi gemmer de data, der indsamles i denne proces, udelukkende til dokumentations- og kontrolformål. Sådanne data omfatter navnlig:

 • den fremsendte e-mail-adresse,
 • IP-adressen på den anvendte enhed,
 • datoen og klokkeslættet for optagelsen,
 • tiltaleformen,
 • datoen, indholdet og tidspunktet for bekræftelses-e-mailen,
 • IP-adressen på den enhed, der anvendes til bekræftelsen,
 • og dato og klokkeslæt for din bekræftelse.

Det anvendte retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Vi opbevarer de nævnte oplysninger indtil kontraktforholdets ophør, fordi vi kan bevise, at det er lovligt at sende nyhedsbrevet. Efter udløbet af denne periode opbevarer vi de personoplysninger, der kræves i henhold til loven, i den foreskrevne lovbestemte periode. I en sådan periode (normalt ti år fra kontraktens indgåelse) vil oplysningerne kun blive behandlet igen i tilfælde af en revision fra skattemyndighedernes side. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du skal blot klikke på afmeldingsknappen i den relevante e-mail eller sende en kort meddelelse pr. e-mail. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesansvarlige.

 

3.3.3.5. Ret til at anfægte

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af data til ovennævnte formål tilbage gratis, særskilt for den respektive kommunikationskanal og med virkning for fremtiden. Det er tilstrækkeligt, at du sender en e-mail eller et brev til de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.

 

I tilfælde af en indsigelse vil vi blokere den relevante kontaktadresse for videre behandling af reklamedata. Vi behandler din indsigelse så hurtigt som muligt og gennemfører de tilsvarende blokeringsforanstaltninger straks efter bekræftelse. Vi gør opmærksom på, at der i undtagelsestilfælde stadig kan blive sendt oplysninger eller produktanbefalinger, selv efter at vi har modtaget din indsigelse. Dette sker kun af tekniske årsager og betyder ikke, at vi ikke vil gennemføre din indsigelse. Tak for din forståelse.

4. Behandling af data til levering af vores tjenester

I det følgende vil vi gerne informere dig om den behandling af data, der er nødvendig for at kunne levere vores tilbud:

4.1. ONLINE PRÆSENCE OG WEBSITE OPTIMISERING

Vi sælger eller udlejer ikke dine data til tredjeparter til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke. For at give vores kunder det bedst mulige produkt, for at forbedre kvaliteten af vores tilbud fra tid til anden og for at beskytte vores kunders interesser vil vi under visse omstændigheder videregive visse data til tredjeparter; en sådan videregivelse vil dog altid være underlagt strenge begrænsninger, som er beskrevet yderligere nedenfor:

 

4.1.1.1. Cookies - Generelle oplysninger

 

Vi bruger cookies på vores websted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse i at optimere vores tilbud skal anses for at være berettiget i henhold til ovennævnte forordning. Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din terminal (bærbar computer, tablet, smartphone osv.), når du bruger vores Tilbud. Cookies beskadiger ikke din terminal og indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software. Cookies gør det muligt for os at gemme oplysninger, der i hvert enkelt tilfælde er specifikke for den anvendte terminal. Det betyder dog ikke, at vi straks kan identificere dig. Brugen af cookies tjener især til at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Vi bruger sessionscookies til at registrere, at du allerede har besøgt visse sider på vores websted. Hvis du bruger vores tilbud igen på et senere tidspunkt, genkender cookien dig automatisk. Derudover bruger vi også midlertidige cookies af hensyn til brugervenligheden, som gemmes på din terminal i et bestemt defineret tidsrum. De slettes automatisk, når du afslutter.

 

På den anden side bruger vi cookies til at registrere statistisk brug af vores Tilbud og evaluere dem med henblik på at optimere dem for dig og vise information, der er specielt tilpasset dine behov. Disse cookies gør det muligt for os at genkende dig automatisk, når du vender tilbage til vores websted. Disse cookies slettes automatisk efter et vist tidsrum. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer, eller så der altid vises en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. Hvis du deaktiverer cookies helt, kan du dog ikke få adgang til alle funktionerne i vores tilbud. Hvor længe cookies gemmes afhænger af deres anvendelsesformål og er ikke ens for alle.

 

4.1.2 Kalviyo

 

 

 

For at udforme og løbende forbedre vores indsats for kundeengagement i overensstemmelse med artikel 6 (1) a) i GDPR bruger vi en e-mailmarketingplatform Klaviyo, 225 Franklin St, Floor 10, Boston, MA 02110, USA (herefter "Klaviyo"). Vi bruger Klaviyo til vores e-mailmarketingkampagner og til at kontakte vores registrerede brugere. Når du tilmelder dig to gange til Notica e-mailliste, sender vi følgende oplysninger til Klaviyo:

 • Dit navn,
 • din e-mail-adresse,
 • Din tidszone,
 • oplysninger om din enhed (skærmopløsning, browseroplysninger og styresystem),
 • din IP-adresse,
 • Din placering og
 • brugt sprog.

Du kan til enhver tid trække dit samtykketil behandling af data tilbage ved at klikke på knappen "Afmeld" i hvert nyhedsbrev eller ved blot at informere os om, at du ikke længere ønsker den pågældende type behandling i fremtiden. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver.

 

4.1.3. Facebook-pixels

 

For at kunne bruge, yderligere optimere og evaluere konverteringen af vores Facebook-kampagner efter behov bruger vi en individuel adfærdspixel fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Denne pixel er indlejret i koden på vores websted. Dette gør det muligt for os at sikre, at de Facebook-annoncer, vi iværksætter, kun vises på siden for brugere, der har udtrykt interesse for vores tjenester. På den måde sikrer vi, at vores Facebook-annoncer tilgodeser brugerens potentielle interesse og ikke generer dem. Vi sporer også Facebook-brugernes handlinger, efter at de har set eller klikket på en af vores Facebook-annoncer. Dette giver os mulighed for at evaluere konverteringen af den pågældende kampagne til statistiske formål, markedsundersøgelser og fakturering. Følgende oplysninger behandles:

 • horodiserende,
 • URL'en,
 • kampagneoplysninger (herunder udskriftsspecifikation, formularfelt, knap aktiveret).

De data, der indsamles på denne måde, er anonyme og gør det ikke muligt for os at drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Behandling med henblik på adfærds- og interessebaseret reklame anses for at være en anerkendt legitim interesse i overensstemmelse med betragtning 47 i GDPR. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder og slettes derefter automatisk.

 

Hvis du logger ind på din Facebook-konto efter at have placeret pixlen eller besøger vores websted, mens du er logget ind, er det muligt, at disse data vil blive gemt og behandlet af Facebook, hvilket vi hermed informerer dig om. Facebook kan forbinde disse data med din Facebook-konto og bruge dem til reklameformål i overensstemmelse med Facebooks politik for brug af data:https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan finde flere oplysninger om Facebook-pixel. Du kan tillade Facebook og dets partnere at vise annoncer på Facebook og på andre websteder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage vedrørende særlig databehandling ved at ændre dine Facebook-indstillingereller ved blot at informere os om, at du ikke længere ønsker den pågældende type behandling i fremtiden. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesansvarlige. Bemærk venligst, at den erklærede indsigelse kun gælder for den anvendte anordning. For yderligere oplysninger henvises til privatlivspolitikken og oplysninger om privatliv af Facebook.

 

4.1.4. Facebook Similar Audiences-kampagner

 

For at kunne bruge, yderligere optimere og evaluere konverteringen af vores Facebook-kampagner efter behov bruger vi en individuel adfærdspixel fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Du kan finde flere oplysninger om Facebooks Similar Audiences-kampagner på : https://www.facebook.com/business/help/365463786964246

 

Denne behandling med henblik på adfærds- og interessebaseret reklame anses for at være en anerkendt legitim interesse i overensstemmelse med betragtning 47 i GDPR. Hvis du er en del af Facebooks lignende målgrupper, videregiver vi din e-mailadresse og dit enheds-id til Facebook. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage vedrørende særlig databehandling ved at ændre dine Facebook-indstillinger:https://www.facebook.com/settings/?tab=ads eller ved blot at informere os om, at du ikke længere ønsker den pågældende type behandling i fremtiden. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver.

 

4.1.6 Google Analytics

 

For at udforme vores tilbud efter behov og løbende optimere det bruger vi Google Analytics-tjenesten fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Ved hjælp af cookies opretter Google pseudonymiserede brugsprofiler. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, såsom

 • browser type/version,
 • det anvendte styresystem,
 • den henvisende URL (den tidligere besøgte side),
 • værtsnavnet på den computer, der får adgang (IP-adresse),
 • tidspunktet for serveranmodningen.

overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af Tilbuddet, udarbejde rapporter om aktiviteter og levere andre tjenester i forbindelse med brugen af Tilbuddet med henblik på markedsundersøgelser og behovsbaseret design. Disse oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis tredjeparter får til opgave at behandle disse oplysninger. Din IP-adresse vil ikke blive slået sammen med andre data, som Google ligger inde med. IP-adresser anonymiseres, så en tilskrivning ikke er mulig (såkaldt IP-maskering).

 

Du kan forhindrebrugen af cookies opstrøms ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware eller tilbagekalde dit samtykkefor yderligere behandling via cookien ved at klikke på dette link og vælge ikke længere at deltage; vær dog opmærksom på, at alle funktioner i vores tilbud ikke kan udnyttes fuldt ud i et sådant tilfælde. Du kan desuden forhindre alle cookie-genererede data, der er knyttet til din brug af vores tilbud (herunder din IP-adresse), samt Googles behandling af sådanne data ved at downloade og installere browser add-on. Vi anbefaler, at du bruger privat tilstand på mobile enheder. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics.

 

4.1.7 Google Tag Manager

 

Google Tag Manager giver os mulighed for at administrere vores websteds tags (websteds kode). Disse gør det lettere at administrere og udvikle vores tilbud og reducerer indlæsningstiden. Google Beacon Manager implementerer kun webstedskoden. Google Beacon Manager opretter ikke cookies og indsamler ikke personlige oplysninger. Værktøjet integrerer kun websteds kode, som vi har gemt andetsteds, og som kan bruges til at indsamle data. Værktøjet tjener kun til at lette moduleringen af koden, men har ikke adgang til de data, der behandles af koden. Vi vil informere dig om eventuelle tags, der er indlejret i denne privatlivspolitik. Du kan finde flere oplysninger om Google Tag Manager samt brugsbetingelserne på Googles sider.

 

4.1.8. Stripe betalingsbehandlingstjeneste

 

Med henblik på opfyldelse af kontrakten og især betalingsbehandling videregiver vi dit navn og din e-mailadresse til vores betalingstjeneste Stripe Payments Europe Ltd, block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irland ("Stripe") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) og b), i GDPR. Ved brug af Stripes bibliotek behandler vi ikke de oplysninger, der indtastes under bestillingsprocessen (adresse, kontonummer, bankkode, eventuelt kreditkortnummer, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer), men overfører dem direkte til Stripe fra din browser. Oplysningerne anvendes udelukkende af Stripe til gennemførelse og afslutning af betalingsprocessen og overføres sikkert via "SSL"-krypteringsmetoden. Stripe er certificeret PCI DSS. Stripe kan overføre, behandle og opbevare personlige oplysninger uden for EU. Du kan finde flere oplysninger om Stripes fortrolighedspolitik ved at klikke på dette link.

 

4.1.10 SMSBump

Vi bruger SMSBump til at sende en advarsel, når en kunde forlader sin indkøbsvogn, inden han/hun går til kassen. Hverken SMSBump eller disse oplysninger vil nogensinde blive brugt til at identificere individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere data om en individuel bruger. SMSBump indsamler kun:

 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Status for levering af beskeder
 • Link-interaktioner

Hvis du ønsker at se SMSBumps privatlivspolitik, skal du klikke på næste link. Hvis du ønsker at afmelde dig fra SMS-advarsler, kan du afmelde dig fra hver enkelt SMS.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: kontakt@notica-world.com

5. Modtagere uden for EU

Som anført i punkt 3.4 og 3.5 ovenfor kan data også overføres til modtagere uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette gælder især for behandlingen af de nævnte analyse- og målretningsteknologier, som kan resultere i, at data overføres til tjenesteudbyderes servere. Andre modtagere kan være tilknyttede tjenesteudbydere, som vi har brug for for at levere vores tjenester, f.eks. hostingudbydere, CRM-værktøjer eller analysetjenesteudbydere. Disse servere kan være placeret uden for Den Europæiske Union, herunder i USA. Vi sikrer, at disse tjenesteudbydere garanterer databeskyttelsesstandarder, der svarer til GDPR's standarder, og at de gældende direktiver overholdes. Vi arbejder derfor kun med certificerede tjenesteudbydere. Med henblik på den nævnte certificering har Europa-Kommissionen fastslået, at databeskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i henhold til C(2016) 4176) i overensstemmelse med artikel 45 i RGPD. Anvendelsen af de nævnte certificerede tjenesteudbydere opfylder således den europæiske standard for databehandling i overensstemmelse med loven. Desuden har tjenesteudbydere uden for EU givet os passende kontraktlige garantier, der sikrer overholdelse af disse europæiske standarder og overtagelse af de registreredes rettigheder, f.eks. baseret på standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen.

6. Dine rettigheder

6.1. OVERBLIK

Ud over retten til at anfægtede samtykker, du har givet os, kan du udøve følgende rettigheder, hvis de respektive juridiske krav er opfyldt:

 • Retten til information om dine personlige oplysninger, der er gemt hos os i henhold til artikel 15 i GDPR,
 • I tilfælde af videregivelse i overensstemmelse med artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, nr. 2, i databeskyttelsesforordningen, retten til information om eller henvisning til passende eller tilstrækkelige garantier og muligheden for at få en kopi af sådanne garantier, eller hvis sådanne garantier er tilgængelige,
 • Dine personoplysninger, som vi opbevarer i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR,
 • Retten til at rette unøjagtige data eller supplere nøjagtige data i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR,
 • Retten til at slette dine oplysninger, som vi opbevarer hos os, i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR,
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR,
 • Retten til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR.

6.2. RET TIL KONKURRENCE

I henhold til betingelserne i artikel 21, stk. 1, i RGPD er det muligt at tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger af grunde, der er relateret til den registreredes særlige situation.

Den generelle ret til indsigelse, der er nævnt ovenfor, gælder for alle behandlingsformål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Bortset fra den særlige ret til at gøre indsigelse mod behandling af data til reklameformål (se punkt 3.3 ovenfor) kræver GDPR, at vi kun skal indføre en generel ret til at gøre indsigelse, hvis du giver os grunde af væsentlig betydning (f.eks. fare for liv eller helbred). Derudover kan du også kontakte vores kompetente tilsynsmyndighed: Datatilsynet for databeskyttelse og informationsfrihed i Berlin, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, Tyskland.

7. Datasikkerhed

Vi anvender de højeste standarder for informationssikkerhed for vores infrastruktur og behandlingen af dine data. Vi anvender f.eks. it-beskyttelsesmekanismer som firewalls og datakryptering. Vores bygninger og data er underlagt fysisk adgangskontrol. Kun de medarbejdere, der har brug for adgang til vores kunders personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, kan få adgang til dem.

Alle data, som du personligt har sendt til os, herunder dine betalingsoplysninger, overføres via den generelle og sikre SSL-standard (Secure Socket Layer). SSL er en gennemprøvet, sikker standard, der bl.a. bruges til netbanktransaktioner. Du kan især genkende en SSL-forbindelse ved at bemærke s'et efter http (https://...) i din browsers adresselinje eller ved låsesymbolet i bunden af browseren.

I øvrigt anvender vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, der er lagret hos os, mod manipulation, delvist eller fuldstændigt tab og uautoriseret adgang for tredjemand. Vores sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende i forhold til den teknologiske udvikling, tilpasses regelmæssigt til de respektive risici og forbedres om nødvendigt.

8. Politik om beskyttelse af børns privatliv.

Det er særligt vigtigt at beskytte små børns privatliv. Derfor indsamler eller anmoder vi ikke bevidst om personlige oplysninger fra personer under 16 år eller tillader dem bevidst at registrere sig. Hvis du er under 16 år, må du ikke sende os nogen oplysninger om dig selv, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse. Ingen under 16 år må give personlige oplysninger til tjenesterne. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra et barn under

16 år gammel uden at have fået bekræftet forældrenes samtykke, sletter vi disse oplysninger så hurtigt som muligt. Hvis du mener, at vi kan have oplysninger om eller vedrørende et barn under 16 år, bedes du kontakte os på marius@cubert.co.

 

9. Ændringer i vores privatlivspolitik.

Hvis vi ændrer vores politik og procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi offentliggøre disse ændringer på vores websted for at informere dig om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi kan videregive dem. Ændringer af denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på vores websted. 

behandler personoplysninger i overensstemmelse med den nævnte nye forordning (jf. artikel 13 ff. i GDPR). Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, kan du til enhver tid kontakte os på nedenstående e-mailadresse.

1. Oversigt

De følgende databeskyttelsesbestemmelser informerer dig om typen og omfanget af behandlingen af personlige data af herefter "Notica", "vi", "os" eller "vores". Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere dig. Din brug af vores applikationer, produkter, tjenester, teknologier eller funktioner og eventuelle tilknyttede sider, applikationer og tjenester (samlet benævnt "tilbud") er underlagt denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Med en ny registrering og/eller via en passende forklaring til eksisterende kunder bekræfter du dit samtykke til denne privatlivspolitik og giver udtrykkeligt samtykke til behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet heri.

 

Den behandling af data, som Notica foretager, kan inddeles i to kategorier :

 • Alle data, der er nødvendige for udførelsen af en kontraktmed Notica vil blive behandlet med henblik på at udføre kontrakten og/eller forberede kontrakten. Hvis eksterne tjenesteudbydere også er involveret i behandlingen af kontrakten, f.eks. udbydere af betalingstjenester, optimeringstjenester, hostingudbydere osv., vil dine oplysninger blive videregivet til dem i det omfang, det er nødvendigt.
 • Når du når du benytter dig af vores tilbud, udveksles der forskellige oplysninger mellem din terminal og vores server eller serveren for de tjenester, som vi bruger. Dette kan også omfatte personoplysninger. De oplysninger, der indsamles på denne måde, bruges bl.a. til yderligere at optimere vores tilbud.

I henhold til kravene i GDPR har du forskellige rettigheder som du kan gøre gældende over for os. Dette omfatter retten til at trække dit samtykketil enhver tid at trække dit samtykke tilbage med hensyn til behandlingen af udvalgte data, især behandlingen af data til reklameformål. Muligheden for at trække dit samtykkeer altid fremhævet på en typografisk måde. Yderligere oplysninger om dine rettigheder findes nedenfor i et yderligere afsnit og i de respektive beskrivelser af de enkelte databehandlinger.

 

Vores tilbud gælder kun for personer, der er fyldt 16 år. Hvis du endnu ikke har nået den nævnte minimumsalder, må du kun bruge vores tilbud, hvis og i det omfang dine forældre udtrykkeligt har givet deres samtykke, og du har givet os tilstrækkeligt bevis for et sådant samtykke.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, kan du til enhver tid kontakte: kontakt@notica-world.com

.

2. Navn og kontaktoplysninger på virksomhedens dataansvarlige og databeskyttelsesansvarlige

Denne fortrolighedspolitik gælder for Notica som dataansvarlig i henhold til GDPR for følgende tilbud: www.notica-world.com .

 1. Opgaver for databehandling, retsgrundlag og legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger, og kategorier af modtagere.

3.1 ANVENDELSE AF VORES TILBUD

Når du benytter dig af vores tilbud, især vores websted eller applikation, sendes der automatisk oplysninger til vores servere af den applikation eller browser, der anvendes på din terminal, og de lagres midlertidigt i en logfil. Følgende oplysninger registreres uden din indgriben og gemmes i logfilen, indtil de slettes automatisk eller manuelt:

 • IP-adressen på den anvendte enhed,
 • dato og klokkeslæt for adgangen,
 • navnet og URL-adressen på den fil, der blev tilgået, det websted/program, hvorfra adgangen fandt sted (referrer URL),
 • den unikke identifikator for den browser, du bruger,
 • navnet på din internetudbyder.

Den behandling af ovennævnte dataudføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse udspringer af de formål med dataindsamling, der er anført nedenfor. Her vil vi gerne påpege, at de indsamlede data ikke gør det muligt for os at identificere dig personligt eller at drage nogen konklusioner om dig. Vi bruger IP-adressen på din terminal og de andre data, der er anført ovenfor, til følgende formål:

 • garanterer korrekt oprettelse af en forbindelse,
 • Garanterer komfortabel brug af vores tilbud,
 • vurderer systemets sikkerhed og stabilitet og,
 • udføre andre administrative opgaver.

Dataene opbevares i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder og slettes derefter automatisk. Derudover bruger vi som en del af vores tilbud cookies, sporingsværktøjer, målretningsprocedurer og grænseflader til andre tjenester, f.eks. til sociale medieplatforme, betalingstjenester eller udbydere af app-butikker. De nøjagtige procedurer og hvordan dine oplysninger anvendes til sådanne formål forklares nærmere i afsnit 4 nedenfor.

3.2 KONKLUSION, udførelse eller opsigelse af en kontrakt

Databehandling ved kontraktens indgåelse

 

Vi definerer vores tjenester som personlig sundhedssporingsteknologi: Vores teknologi giver en række oplysninger om dit helbred og velbefindende baseret på dine målinger og data.

 

I en sådan sammenhæng behandler vi data, der er nødvendige for indgåelse, opfyldelse eller ophævelse af en kontrakt. Disse data skal navnlig omfatte:

 • emailadresse,
 • for- og efternavn, hvis det er relevant,
 • fakturerings- og betalingsoplysninger,
 • Data, som du har indtastet og genereret ved brug af vores tilbud, såsom køn, alder og højde, vægt osv.

Det anvendte retsgrundlag er art. 6, stk. 1, litra a) og b), i databeskyttelsesforordningen og artikel 9, stk. 2, litra a), i databeskyttelsesforordningen. I det omfang vi ikke bruger dine kontaktoplysninger til kundesupport (se nærmere i afsnit 3.3.), gemmer vi de data, der er indsamlet til brug for afvikling af kontrakten, indtil kontrakten udløber eller indtil udløbet af eventuelle kontraktmæssige garanti- og garantikrav. Efter udløbet af den nævnte periode opbevarer vi de personoplysninger, der kræves i henhold til loven, i den foreskrevne lovbestemte periode. I en sådan periode (normalt seks til ti år fra kontraktens indgåelse) vil oplysningerne kun blive genbehandlet i tilfælde af en revision fra skattemyndighedernes side.

3.3. DATABEHANDLING TIL KUNDESUPPORT ELLER KUNDESERVICE

3.3.3.1. Informative formål

 

Såfremt du har tilmeldt dig vores tilbud, vil vi vejlede dig som en eksisterende kunde. I sådanne tilfælde behandler vi dine datafor at sende dig information, f.eks. om nye, udvidede eller forbedrede funktioner, produkter og tjenester.

3.3.2. Målrettet reklame

For at sikre, at du kun modtager oplysninger, der er beregnet til at være af interesse for dig, kategoriserer og udfylder vi din kundeprofilmed andre oplysninger. Vi bruger statistiske oplysninger samt oplysninger om dig (f.eks. referencedata eller grundlæggende data fra din kundeprofil). Målet er at optimere vores tilbud i overensstemmelse med dine faktiske eller formodede personlige interesser og/eller behov og at give dig passende anbefalinger, så du ikke keder dig med unødvendige kampagner.

 

Det juridiske grundlag for ovennævnte behandlinger er artikel 6, stk. 1, litra b) og f), i databeskyttelsesforordningen og artikel 9, stk. 2, litra a), i databeskyttelsesforordningen. Behandling af eksisterende kundeoplysninger til reklameformål anses for at være en anerkendt legitim interesse i overensstemmelse med betragtning 47 i RGPD.

 

3.3.3.3. Kundesupport

 

Gorgias

 

Vi bruger Gorgias' billetsystem, 768 Harrison St, San Francisco, CA 94107, USA ("Gorgias") til at behandle service, support og andre anmodninger fra brugere på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Hvis du sender en supportanmodning via en af vores kanaler (f.eks. vores kontaktformular, live chat, e-mail osv.), vil følgende data (afhængigt af indholdet og den valgte kontaktkanal) blive behandlet via Gorgias' servere:

 • de data, du har indtastet,
 • Dit navn,
 • din e-mail-adresse,
 • Dine browseroplysninger,
 • Din IP-adresse.

Mere oplysninger om Gorgias' databehandling kan findes i Gorgias' privatlivspolitik, der findes på : https://www.gorgias.io/privacy/gdpr. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte Gorgias' databeskyttelsesansvarlige direkte på support@gorgias.io.

 

3.3.3.4. Afsendelse af nyhedsbrevet

 

Vi tilbyder interesserede kunder mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev. For at sikre, at den indtastede e-mailadresse rent faktisk er forbundet med den interesserede kunde, anvender vi dobbelt opt-in-proceduren: Når du har indtastet din e-mailadresse i registreringsfeltet, sender vi dig et bekræftelseslink. Først når du klikker på dette bekræftelseslink, vil din e-mailadresse blive tilføjet til vores mailingliste. Vi gemmer de data, der indsamles i denne proces, udelukkende til dokumentations- og kontrolformål. Sådanne data omfatter navnlig:

 • den fremsendte e-mail-adresse,
 • IP-adressen på den anvendte enhed,
 • datoen og klokkeslættet for optagelsen,
 • tiltaleformen,
 • datoen, indholdet og tidspunktet for bekræftelses-e-mailen,
 • IP-adressen på den enhed, der anvendes til bekræftelsen,
 • og dato og klokkeslæt for din bekræftelse.

Det anvendte retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Vi opbevarer de nævnte oplysninger indtil kontraktforholdets ophør, fordi vi kan bevise, at det er lovligt at sende nyhedsbrevet. Efter udløbet af denne periode opbevarer vi de personoplysninger, der kræves i henhold til loven, i den foreskrevne lovbestemte periode. I en sådan periode (normalt ti år fra kontraktens indgåelse) vil oplysningerne kun blive behandlet igen i tilfælde af en revision fra skattemyndighedernes side. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du skal blot klikke på afmeldingsknappen i den relevante e-mail eller sende en kort meddelelse pr. e-mail. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesansvarlige.

 

3.3.3.5. Ret til at anfægte

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af data til ovennævnte formål tilbage gratis, særskilt for den respektive kommunikationskanal og med virkning for fremtiden. Det er tilstrækkeligt, at du sender en e-mail eller et brev til de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.

 

I tilfælde af en indsigelse vil vi blokere den relevante kontaktadresse for videre behandling af reklamedata. Vi behandler din indsigelse så hurtigt som muligt og gennemfører de tilsvarende blokeringsforanstaltninger straks efter bekræftelse. Vi gør opmærksom på, at der i undtagelsestilfælde stadig kan blive sendt oplysninger eller produktanbefalinger, selv efter at vi har modtaget din indsigelse. Dette sker kun af tekniske årsager og betyder ikke, at vi ikke vil gennemføre din indsigelse. Tak for din forståelse.

4. Behandling af data til levering af vores tjenester

I det følgende vil vi gerne informere dig om den behandling af data, der er nødvendig for at kunne levere vores tilbud:

4.1. ONLINE PRÆSENCE OG WEBSITE OPTIMISERING

Vi sælger eller udlejer ikke dine data til tredjeparter til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke. For at give vores kunder det bedst mulige produkt, for at forbedre kvaliteten af vores tilbud fra tid til anden og for at beskytte vores kunders interesser vil vi under visse omstændigheder videregive visse data til tredjeparter; en sådan videregivelse vil dog altid være underlagt strenge begrænsninger, som er beskrevet yderligere nedenfor:

 

4.1.1.1. Cookies - Generelle oplysninger

 

Vi bruger cookies på vores websted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse i at optimere vores tilbud skal anses for at være berettiget i henhold til ovennævnte forordning. Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din terminal (bærbar computer, tablet, smartphone osv.), når du bruger vores Tilbud. Cookies beskadiger ikke din terminal og indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software. Cookies gør det muligt for os at gemme oplysninger, der i hvert enkelt tilfælde er specifikke for den anvendte terminal. Det betyder dog ikke, at vi straks kan identificere dig. Brugen af cookies tjener især til at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Vi bruger sessionscookies til at registrere, at du allerede har besøgt visse sider på vores websted. Hvis du bruger vores tilbud igen på et senere tidspunkt, genkender cookien dig automatisk. Derudover bruger vi også midlertidige cookies af hensyn til brugervenligheden, som gemmes på din terminal i et bestemt defineret tidsrum. De slettes automatisk, når du afslutter.

 

På den anden side bruger vi cookies til at registrere statistisk brug af vores Tilbud og evaluere dem med henblik på at optimere dem for dig og vise information, der er specielt tilpasset dine behov. Disse cookies gør det muligt for os at genkende dig automatisk, når du vender tilbage til vores websted. Disse cookies slettes automatisk efter et vist tidsrum. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer, eller så der altid vises en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. Hvis du deaktiverer cookies helt, kan du dog ikke få adgang til alle funktionerne i vores tilbud. Hvor længe cookies gemmes afhænger af deres anvendelsesformål og er ikke ens for alle.

 

4.1.2 Kalviyo

 

 

 

For at udforme og løbende forbedre vores indsats for kundeengagement i overensstemmelse med artikel 6 (1) a) i GDPR bruger vi en e-mailmarketingplatform Klaviyo, 225 Franklin St, Floor 10, Boston, MA 02110, USA (herefter "Klaviyo"). Vi bruger Klaviyo til vores e-mailmarketingkampagner og til at kontakte vores registrerede brugere. Når du tilmelder dig to gange til Notica e-mailliste, sender vi følgende oplysninger til Klaviyo:

 • Dit navn,
 • din e-mail-adresse,
 • Din tidszone,
 • oplysninger om din enhed (skærmopløsning, browseroplysninger og styresystem),
 • din IP-adresse,
 • Din placering og
 • brugt sprog.

Du kan til enhver tid trække dit samtykketil behandling af data tilbage ved at klikke på knappen "Afmeld" i hvert nyhedsbrev eller ved blot at informere os om, at du ikke længere ønsker den pågældende type behandling i fremtiden. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver.

 

4.1.3. Facebook-pixels

 

For at kunne bruge, yderligere optimere og evaluere konverteringen af vores Facebook-kampagner efter behov bruger vi en individuel adfærdspixel fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Denne pixel er indlejret i koden på vores websted. Dette gør det muligt for os at sikre, at de Facebook-annoncer, vi iværksætter, kun vises på siden for brugere, der har udtrykt interesse for vores tjenester. På den måde sikrer vi, at vores Facebook-annoncer tilgodeser brugerens potentielle interesse og ikke generer dem. Vi sporer også Facebook-brugernes handlinger, efter at de har set eller klikket på en af vores Facebook-annoncer. Dette giver os mulighed for at evaluere konverteringen af den pågældende kampagne til statistiske formål, markedsundersøgelser og fakturering. Følgende oplysninger behandles:

 • horodiserende,
 • URL'en,
 • kampagneoplysninger (herunder udskriftsspecifikation, formularfelt, knap aktiveret).

De data, der indsamles på denne måde, er anonyme og gør det ikke muligt for os at drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Behandling med henblik på adfærds- og interessebaseret reklame anses for at være en anerkendt legitim interesse i overensstemmelse med betragtning 47 i GDPR. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder og slettes derefter automatisk.

 

Hvis du logger ind på din Facebook-konto efter at have placeret pixlen eller besøger vores websted, mens du er logget ind, er det muligt, at disse data vil blive gemt og behandlet af Facebook, hvilket vi hermed informerer dig om. Facebook kan forbinde disse data med din Facebook-konto og bruge dem til reklameformål i overensstemmelse med Facebooks politik for brug af data:https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan finde flere oplysninger om Facebook-pixel. Du kan tillade Facebook og dets partnere at vise annoncer på Facebook og på andre websteder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage vedrørende særlig databehandling ved at ændre dine Facebook-indstillingereller ved blot at informere os om, at du ikke længere ønsker den pågældende type behandling i fremtiden. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesansvarlige. Bemærk venligst, at den erklærede indsigelse kun gælder for den anvendte anordning. For yderligere oplysninger henvises til privatlivspolitikken og oplysninger om privatliv af Facebook.

 

4.1.4. Facebook Similar Audiences-kampagner

 

For at kunne bruge, yderligere optimere og evaluere konverteringen af vores Facebook-kampagner efter behov bruger vi en individuel adfærdspixel fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Du kan finde flere oplysninger om Facebooks Similar Audiences-kampagner på : https://www.facebook.com/business/help/365463786964246

 

Denne behandling med henblik på adfærds- og interessebaseret reklame anses for at være en anerkendt legitim interesse i overensstemmelse med betragtning 47 i GDPR. Hvis du er en del af Facebooks lignende målgrupper, videregiver vi din e-mailadresse og dit enheds-id til Facebook. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage vedrørende særlig databehandling ved at ændre dine Facebook-indstillinger:https://www.facebook.com/settings/?tab=ads eller ved blot at informere os om, at du ikke længere ønsker den pågældende type behandling i fremtiden. Du kan gøre dette ved at bruge kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver.

 

4.1.6 Google Analytics

 

For at udforme vores tilbud efter behov og løbende optimere det bruger vi Google Analytics-tjenesten fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Ved hjælp af cookies opretter Google pseudonymiserede brugsprofiler. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, såsom

 • browser type/version,
 • det anvendte styresystem,
 • den henvisende URL (den tidligere besøgte side),
 • værtsnavnet på den computer, der får adgang (IP-adresse),
 • tidspunktet for serveranmodningen.

overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af Tilbuddet, udarbejde rapporter om aktiviteter og levere andre tjenester i forbindelse med brugen af Tilbuddet med henblik på markedsundersøgelser og behovsbaseret design. Disse oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis tredjeparter får til opgave at behandle disse oplysninger. Din IP-adresse vil ikke blive slået sammen med andre data, som Google ligger inde med. IP-adresser anonymiseres, så en tilskrivning ikke er mulig (såkaldt IP-maskering).

 

Du kan forhindrebrugen af cookies opstrøms ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware eller tilbagekalde dit samtykkefor yderligere behandling via cookien ved at klikke på dette link og vælge ikke længere at deltage; vær dog opmærksom på, at alle funktioner i vores tilbud ikke kan udnyttes fuldt ud i et sådant tilfælde. Du kan desuden forhindre alle cookie-genererede data, der er knyttet til din brug af vores tilbud (herunder din IP-adresse), samt Googles behandling af sådanne data ved at downloade og installere browser add-on. Vi anbefaler, at du bruger privat tilstand på mobile enheder. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics.

 

4.1.7 Google Tag Manager

 

Google Tag Manager giver os mulighed for at administrere vores websteds tags (websteds kode). Disse gør det lettere at administrere og udvikle vores tilbud og reducerer indlæsningstiden. Google Beacon Manager implementerer kun webstedskoden. Google Beacon Manager opretter ikke cookies og indsamler ikke personlige oplysninger. Værktøjet integrerer kun websteds kode, som vi har gemt andetsteds, og som kan bruges til at indsamle data. Værktøjet tjener kun til at lette moduleringen af koden, men har ikke adgang til de data, der behandles af koden. Vi vil informere dig om eventuelle tags, der er indlejret i denne privatlivspolitik. Du kan finde flere oplysninger om Google Tag Manager samt brugsbetingelserne på Googles sider.

 

4.1.8. Stripe betalingsbehandlingstjeneste

 

Med henblik på opfyldelse af kontrakten og især betalingsbehandling videregiver vi dit navn og din e-mailadresse til vores betalingstjeneste Stripe Payments Europe Ltd, block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irland ("Stripe") i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) og b), i GDPR. Ved brug af Stripes bibliotek behandler vi ikke de oplysninger, der indtastes under bestillingsprocessen (adresse, kontonummer, bankkode, eventuelt kreditkortnummer, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer), men overfører dem direkte til Stripe fra din browser. Oplysningerne anvendes udelukkende af Stripe til gennemførelse og afslutning af betalingsprocessen og overføres sikkert via "SSL"-krypteringsmetoden. Stripe er certificeret PCI DSS. Stripe kan overføre, behandle og opbevare personlige oplysninger uden for EU. Du kan finde flere oplysninger om Stripes fortrolighedspolitik ved at klikke på dette link.

 

4.1.10 SMSBump

Vi bruger SMSBump til at sende en advarsel, når en kunde forlader sin indkøbsvogn, inden han/hun går til kassen. Hverken SMSBump eller disse oplysninger vil nogensinde blive brugt til at identificere individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere data om en individuel bruger. SMSBump indsamler kun:

 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Status for levering af beskeder
 • Link-interaktioner

Hvis du ønsker at se SMSBumps privatlivspolitik, skal du klikke på næste link. Hvis du ønsker at afmelde dig fra SMS-advarsler, kan du afmelde dig fra hver enkelt SMS.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: kontakt@notica-world.com

5. Modtagere uden for EU

Som anført i punkt 3.4 og 3.5 ovenfor kan data også overføres til modtagere uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette gælder især for behandlingen af de nævnte analyse- og målretningsteknologier, som kan resultere i, at data overføres til tjenesteudbyderes servere. Andre modtagere kan være tilknyttede tjenesteudbydere, som vi har brug for for at levere vores tjenester, f.eks. hostingudbydere, CRM-værktøjer eller analysetjenesteudbydere. Disse servere kan være placeret uden for Den Europæiske Union, herunder i USA. Vi sikrer, at disse tjenesteudbydere garanterer databeskyttelsesstandarder, der svarer til GDPR's standarder, og at de gældende direktiver overholdes. Vi arbejder derfor kun med certificerede tjenesteudbydere. Med henblik på den nævnte certificering har Europa-Kommissionen fastslået, at databeskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i henhold til C(2016) 4176) i overensstemmelse med artikel 45 i RGPD. Anvendelsen af de nævnte certificerede tjenesteudbydere opfylder således den europæiske standard for databehandling i overensstemmelse med loven. Desuden har tjenesteudbydere uden for EU givet os passende kontraktlige garantier, der sikrer overholdelse af disse europæiske standarder og overtagelse af de registreredes rettigheder, f.eks. baseret på standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen.

6. Dine rettigheder

6.1. OVERBLIK

Ud over retten til at anfægtede samtykker, du har givet os, kan du udøve følgende rettigheder, hvis de respektive juridiske krav er opfyldt:

 • Retten til information om dine personlige oplysninger, der er gemt hos os i henhold til artikel 15 i GDPR,
 • I tilfælde af videregivelse i overensstemmelse med artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, nr. 2, i databeskyttelsesforordningen, retten til information om eller henvisning til passende eller tilstrækkelige garantier og muligheden for at få en kopi af sådanne garantier, eller hvis sådanne garantier er tilgængelige,
 • Dine personoplysninger, som vi opbevarer i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR,
 • Retten til at rette unøjagtige data eller supplere nøjagtige data i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR,
 • Retten til at slette dine oplysninger, som vi opbevarer hos os, i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR,
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR,
 • Retten til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR.

6.2. RET TIL KONKURRENCE

I henhold til betingelserne i artikel 21, stk. 1, i RGPD er det muligt at tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger af grunde, der er relateret til den registreredes særlige situation.

Den generelle ret til indsigelse, der er nævnt ovenfor, gælder for alle behandlingsformål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Bortset fra den særlige ret til at gøre indsigelse mod behandling af data til reklameformål (se punkt 3.3 ovenfor) kræver GDPR, at vi kun skal indføre en generel ret til at gøre indsigelse, hvis du giver os grunde af væsentlig betydning (f.eks. fare for liv eller helbred). Derudover kan du også kontakte vores kompetente tilsynsmyndighed: Datatilsynet for databeskyttelse og informationsfrihed i Berlin, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, Tyskland.

7. Datasikkerhed

Vi anvender de højeste standarder for informationssikkerhed for vores infrastruktur og behandlingen af dine data. Vi anvender f.eks. it-beskyttelsesmekanismer som firewalls og datakryptering. Vores bygninger og data er underlagt fysisk adgangskontrol. Kun de medarbejdere, der har brug for adgang til vores kunders personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, kan få adgang til dem.

Alle data, som du personligt har sendt til os, herunder dine betalingsoplysninger, overføres via den generelle og sikre SSL-standard (Secure Socket Layer). SSL er en gennemprøvet, sikker standard, der bl.a. bruges til netbanktransaktioner. Du kan især genkende en SSL-forbindelse ved at bemærke s'et efter http (https://...) i din browsers adresselinje eller ved låsesymbolet i bunden af browseren.

I øvrigt anvender vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, der er lagret hos os, mod manipulation, delvist eller fuldstændigt tab og uautoriseret adgang for tredjemand. Vores sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende i forhold til den teknologiske udvikling, tilpasses regelmæssigt til de respektive risici og forbedres om nødvendigt.

8. Politik om beskyttelse af børns privatliv.

Det er særligt vigtigt at beskytte små børns privatliv. Derfor indsamler eller anmoder vi ikke bevidst om personlige oplysninger fra personer under 16 år eller tillader dem bevidst at registrere sig. Hvis du er under 16 år, må du ikke sende os nogen oplysninger om dig selv, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse. Ingen under 16 år må give personlige oplysninger til tjenesterne. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra et barn under

16 år gammel uden at have fået bekræftet forældrenes samtykke, sletter vi disse oplysninger så hurtigt som muligt. Hvis du mener, at vi kan have oplysninger om eller vedrørende et barn under 16 år, bedes du kontakte os på marius@cubert.co.

 

9. Ændringer i vores privatlivspolitik.

Hvis vi ændrer vores politik og procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi offentliggøre disse ændringer på vores websted for at informere dig om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi kan videregive dem. Ændringer af denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på vores websted.